Algemene voorwaarden

	Algemene voorwaarden Sneekverhuur

-Alle producten zijn en blijven eigendom van Sneekverhuur.
-Bij vermissing of beschadiging van de producten wordt nieuwprijs in rekening gebracht aan de huurder. Deze prijzen staan vast bij Sneekverhuur.
-Als de gehuurde producten vuil geretourneerd worden zijn wij genoodzaakt om      
schoonmaak kosten in rekening te brengen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal gehuurde producten.
-Linnengoed wordt door Sneekverhuur zelf schoongemaakt.
-Sneekverhuur is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enige schade die geleden is door het gebruik van de gehuurde producten
-Bij aflevering en ophalen van de gehuurde producten dient er minimaal één persoon aanwezig te zijn. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de gehuurde producten.
-Sneekverhuur rekent in Sneek en omstreken € 15,00 vervoerskosten, buiten Sneek en op zon- en feestdagen in overleg.
-De prijzen die u op onze internetsite ziet zijn onder voorbehoud. Al onze prijzen zijn Inclusief BTW.

-Alle prijzen zijn gebaseerd op één dag huur. Voor langere periodes kunt u contact 
opnemen met Sneekverhuur.
-Sneekverhuur kan op alle producten vanaf € 50,00 een borg rekenen van € 100,00. Dit dient bij aflevering verrekend te worden. 
-Als u vier dagen van te voren uw bestelling annuleert rekenen wij annuleringskosten.		
            Vier dagen van te voren 25% van het totaalbedrag.
			Drie dagen van te voren 50% van het totaalbedrag.
			Twee dagen van te voren 75% van het totaalbedrag.
			Één dag van te voren 85% van het totaalbedrag.
			Op de dag zelf 100% van de gehele rekening. 
-	Ongeopende vaten, flessen en blikken nemen wij retour mits de verzegeling er nog op 	zit.
-	Betalen, contant bij het ophalen van de gehuurde spullen, indien anders in overleg met Sneekverhuur.
-	Overmacht, onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt 	verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis 	verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. 


Mocht u nog vragen hebben over de algemene voorwaarden dan kunt u ten aller tijd contact opnemen met Sneekverhuur.
Tot slot wenst Sneekverhuur u een goed en geslaagd feest toe. 

										Voor akkoord.
											
										……………...